Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"conduct classes" — Słownik kolokacji angielskich

conduct classes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasy zachowania
  1. conduct czasownik + class rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He began by training two young men, conducting classes in his home.

powered by  eTutor logo