"take classes" — Słownik kolokacji angielskich

take classes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczestnicz w zajęciach
  1. take czasownik + class rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He takes a class at which the students play up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo