"take a class" — Słownik kolokacji angielskich

take a class kolokacja
Popularniejsza odmiana: take classes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadź lekcję
  1. take czasownik + class rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He takes a class at which the students play up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo