"teach one's class" — Słownik kolokacji angielskich

teach one's class kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach classes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś klasa
  1. teach czasownik + class rzeczownik
    Luźna kolokacja

    About a year ago she started teaching a writing class at a local community college.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo