"teach English" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "teach English" po angielsku

"teach English" — Słownik kolokacji angielskich

teach English kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz angielskiego
  1. teach czasownik + English rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This summer, she is teaching English as a second language to 15 children in her school district.