"understand English" — Słownik kolokacji angielskich

understand English kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozum angielski
  1. understand czasownik + English rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They share a room and are study mates, since their parents understand little English.

powered by  eTutor logo