"understand people" — Słownik kolokacji angielskich

understand people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozum ludzie
  1. understand czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The problem is that it's difficult to care for a group of people whose issues you don't understand.

powered by  eTutor logo