"take class" — Słownik kolokacji angielskich

take class kolokacja
Popularniejsza odmiana: take classes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomieść klasę
  1. take czasownik + class rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He takes a class at which the students play up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo