"class woman" — Słownik kolokacji angielskich

class woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasa kobieta
  1. class rzeczownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You can look all around and you'll see first class, strong women.

    Podobne kolokacje: