"wysilać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysilać się" po polsku

wysilać się

The Supreme Struggle in the
czasownik
 1. struggle ****
  • borykać się, wysilać się, zmagać się, starać się [INTRANSITIVE]
   They struggled with poverty for years. (Oni zmagali się z biedą od lat.)
   She has to struggle with her illness alone because she has no family. (Ona musi sama borykać się ze swoją chorobą, bo nie ma żadnej rodziny.)
 2. labour British English , labor American English ****
 3. hump
  • przenosić coś (z trudnością), wysilać się British English [TRANSITIVE]
   He's trying to hump those animals again. (On znowu próbuje przenieść te zwierzęta.)
   My back really hurts after humping all these boxes. (Moje plecy naprawdę bolą po noszeniu tych wszystkich pudełek.)
 4. hustle *
 5. exert oneself  
 1. push onerself
idiom
 1. make a push  
  You'll have to make a push to win this time. (Tym razem będziesz musiał mocno się postarać, aby wygrać.)

Powiązane zwroty — "wysilać się"

rzeczownik
wysiłek = effort +14 znaczeń
siła = force +19 znaczeń
siłownia = gym +1 znaczenie

powered by  eTutor logo