PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"siłą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "siłą" po polsku

siłą

rzeczownik
 1. by force  
  I have orders to take this building by force, if necessary. (Mam rozkaz zająć ten budynek siłą, jeśli zajdzie konieczność.)
  A confrontation is often not won by force, but by will. (Pojedynku często nie wygrywa się siłą, lecz wolą walki.)
przysłówek
 1. enforcedly
rzeczownik
 1. force *****
  • siła, moc (np. uderzenia) [UNCOUNTABLE]
   The car hit the tree with great force. (Samochód uderzył w drzewo z wielką siłą.)
   The force of his attack was unbelievable. (Siła jego ataku była nieprawdopodobna.)
   zobacz także: strength
  • przemoc, siła [UNCOUNTABLE]
   Using force is never a good solution. (Używanie przemocy nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem.)
   link synonim: violence
  • moc, waga, siła (silny wpływ czegoś) [UNCOUNTABLE]
   She was able to control herself by force of will. (Ona była w stanie kontrolować się siłą woli.)
   He then realized the force of her statement. (Wtedy on uświadomił sobie wagę jej oświadczenia.)
  • siła (o grupie ludzi, np. robocza) [COUNTABLE]
   Those workers were about 5 percent of the American work force. (Ci pracownicy stanowili około 5 procent amerykańskiej siły roboczej.)
  • siła (wielkość fizyczna mierzona w niutonach) [UNCOUNTABLE]
   Force is measured in newtons. (Siła jest mierzona w niutonach.)
   Do you know how to calculate the force of gravity on the Earth's surface? (Czy wiesz jak obliczyć siłę grawitacji na powierzchni Ziemi?)
  • potęga, siła, moc (rzecz lub osoba, która ma wpływy oraz władzę) [COUNTABLE]
   Apparently, God's force is infinite. (Podobno potęga Boga jest nieskończona.)
   The force of nature is more powerful than a whole army of people. (Potęga natury jest potężniejsza niż cała armia ludzi.)
   Once again we must fight the forces of evil. (Po raz kolejny musimy walczyć z siłami zła.)
 2. strength ***
  • siła (fizyczna) [UNCOUNTABLE]
   This guy has got strength, but no brains. (Ten gość ma siłę, ale zero rozumu.)
   He gained a lot of strength thanks to physical exercises. (On zdobył dużo siły dzięki ćwiczeniom fizycznym.)
   zobacz także: power, force
 3. power , *****
  • moc, siła (np. mediów) [UNCOUNTABLE]
   The power of the media is unimaginable. (Siła mediów jest niewyobrażalna.)
   You can't even imagine how big the power of love is. (Nawet nie potrafisz sobie wyobrazić jak wielka jest siła miłości.)
   przeciwieństwo: weakness
   zobacz także: energy
  • siła (np. wiatru) [UNCOUNTABLE]
   The power of this wind can blow our roof off. (Moc tego wiatru może zdmuchnąć nam dach.)
   We use the wind power to heat our house. (Używamy siły wiatru, aby ogrzać nasz dom.)
   zobacz także: strength
 4. violence ****
  • gwałtowność, siła (np. wichury) [UNCOUNTABLE]
   The violence of the storm destroyed many buildings. (Siła burzy zniszczyła wiele domów.)
   When the violence of the wind blew off the rooftop, they started running away. (Kiedy gwałtowność wiatru zdmuchnęła dach, oni zaczęli uciekać.)
 5. muscle ***
  • siła, wpływ [UNCOUNTABLE]
   He has great muscle on you. (On ma na ciebie olbrzymi wpływ.)
   The weather has great muscle on me. (Pogoda ma na mnie duży wpływ.)
 6. might ***** , także: micht Scottish English
  • moc, potęga, siła formal [UNCOUNTABLE]
   She struggled with all her might to free herself. (Walczyła całą swoją siłą, aby się uwolnić.)
   He defeated the might of the army with only a few hundred people. (On pokonał potęgę armii zaledwie kilkaset ludźmi.)
   We shouted with all our might but nobody heard us. (Krzyczeliśmy z całej siły, ale nikt nas nie usłyszał.)
 7. vitality *
  • żywotność, siła (np. organizacji) [UNCOUNTABLE]
   The vitality of our company is at an all-time high. (Siła naszej firmy jest wyższa niż kiedykolwiek przedtem.)
   Our new marketing strategy focuses on our vitality. (Nasza nowa strategia marketingowa skupia się na żywotności.)
 8. virtue **
  • moc, siła
   He bragged about his virtue. (On chełpił się swoją siłą.)
 9. brunt
 10. potency , także: potence
 11. juices *
 12. tenacity
 13. robustness
 14. juice ***
  • siła, moc slang [UNCOUNTABLE]
   The car needs juice to work, you need to buy some gas. (Samochód potrzebuje mocy, by działać, musisz kupić trochę benzyny.)
 15. sinew
 16. stringency
 17. vis
 18. vim
 19. forcefulness
 20. heftiness  
 21. puissance
 22. mahoska
 23. hoska

Powiązane zwroty — "siłą"

przymiotnik
przysłówek
rzeczownik
silnik = motor +2 znaczenia
siłownia = gym +1 znaczenie
pocisk (przedmiot lub ciało wystrzelone lub rzucone z dużą siłą) = projectile
wyciskanie (uzyskiwanie czegoś od kogoś siłą) = wringing
czasownik
phrasal verb
inne
Zobacz także: z podwójną siłą

"siłą" — Słownik kolokacji angielskich

by force kolokacja
 1. by przyimek + force rzeczownik = siłą
  Bardzo silna kolokacja

  They would never try to take over by open force.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo