ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"siły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "siły" po polsku

siły

rzeczownik
 1. energies *
obrazek do "strength" po polsku
rzeczownik
 1. force *****
  • siła, moc (np. uderzenia) [niepoliczalny]
   The car hit the tree with great force. (Samochód uderzył w drzewo z wielką siłą.)
   The force of his attack was unbelievable. (Siła jego ataku była nieprawdopodobna.)
   zobacz także: strength
  • przemoc, siła [niepoliczalny]
   Using force is never a good solution. (Używanie przemocy nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem.)
   link synonim: violence
  • moc, waga, siła (silny wpływ czegoś) [niepoliczalny]
   She was able to control herself by force of will. (Ona była w stanie kontrolować się siłą woli.)
   He then realized the force of her statement. (Wtedy on uświadomił sobie wagę jej oświadczenia.)
  • siła (o grupie ludzi, np. robocza) [policzalny]
   Those workers were about 5 percent of the American work force. (Ci pracownicy stanowili około 5 procent amerykańskiej siły roboczej.)
  • siła (wielkość fizyczna mierzona w niutonach) [niepoliczalny]
   Force is measured in newtons. (Siła jest mierzona w niutonach.)
   Do you know how to calculate the force of gravity on the Earth's surface? (Czy wiesz jak obliczyć siłę grawitacji na powierzchni Ziemi?)
  • potęga, siła, moc (rzecz lub osoba, która ma wpływy oraz władzę) [policzalny]
   Apparently, God's force is infinite. (Podobno potęga Boga jest nieskończona.)
   The force of nature is more powerful than a whole army of people. (Potęga natury jest potężniejsza niż cała armia ludzi.)
   Once again we must fight the forces of evil. (Po raz kolejny musimy walczyć z siłami zła.)
 2. strength ***
  • siła (fizyczna) [niepoliczalny]
   This guy has got strength, but no brains. (Ten gość ma siłę, ale zero rozumu.)
   He gained a lot of strength thanks to physical exercises. (On zdobył dużo siły dzięki ćwiczeniom fizycznym.)
   zobacz także: power, force
 3. power , *****
  • moc, siła (np. mediów), potęga [niepoliczalny]
   The power of the media is unimaginable. (Siła mediów jest niewyobrażalna.)
   You can't even imagine how big the power of love is. (Nawet nie potrafisz sobie wyobrazić jak wielka jest siła miłości.)
   przeciwieństwo: weakness
   zobacz także: energy
  • siła (np. wiatru) [niepoliczalny]
   The power of this wind can blow our roof off. (Moc tego wiatru może zdmuchnąć nam dach.)
   We use the wind power to heat our house. (Używamy siły wiatru, aby ogrzać nasz dom.)
   zobacz także: strength
 4. violence ****
  • gwałtowność, siła (np. wichury) [niepoliczalny]
   The violence of the storm destroyed many buildings. (Siła burzy zniszczyła wiele domów.)
   When the violence of the wind blew off the rooftop, they started running away. (Kiedy gwałtowność wiatru zdmuchnęła dach, oni zaczęli uciekać.)
 5. muscle ***
  • siła, wpływ [niepoliczalny]
   He has great muscle on you. (On ma na ciebie olbrzymi wpływ.)
   The weather has great muscle on me. (Pogoda ma na mnie duży wpływ.)
 6. might ***** , także: micht Scottish English
  • moc, potęga, siła oficjalnie [niepoliczalny]
   She struggled with all her might to free herself. (Walczyła całą swoją siłą, aby się uwolnić.)
   He defeated the might of the army with only a few hundred people. (On pokonał potęgę armii zaledwie kilkaset ludźmi.)
   We shouted with all our might but nobody heard us. (Krzyczeliśmy z całej siły, ale nikt nas nie usłyszał.)
 7. vitality *
  • żywotność, siła (np. organizacji) [niepoliczalny]
   The vitality of our company is at an all-time high. (Siła naszej firmy jest wyższa niż kiedykolwiek przedtem.)
   Our new marketing strategy focuses on our vitality. (Nasza nowa strategia marketingowa skupia się na żywotności.)
 8. virtue **
  • moc, siła
   He bragged about his virtue. (On chełpił się swoją siłą.)
 9. brunt
 10. potency , także: potence
 11. juices *
 12. tenacity
 13. robustness
 14. juice ***
  • siła, moc slang [niepoliczalny]
   The car needs juice to work, you need to buy some gas. (Samochód potrzebuje mocy, by działać, musisz kupić trochę benzyny.)
 15. sinew
 16. stringency
 17. vis
 18. vim
 19. forcefulness
 20. robusticity
 21. heftiness  
 22. puissance
 23. mahoska
 24. hoska

Powiązane zwroty — "siły"

rzeczownik
N (jednostka siły) = newton , N
kapitan (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) = captain , także: Capt
major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) = major , Maj. (skrót)
pułkownik (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) = colonel , coronel , Col. (skrót)
silnik = motor +2 znaczenia
porucznik (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) = lieutenant , Lieut (skrót) , Lt (skrót) , także: looey slang , także: looie slang
zmniejszenie (siły) = taper
chorąży (Siły Powietrzne) = warrant officer , WO (skrót)
podporucznik (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) = second lieutenant , 2Lt (skrót)
siły zbrojne = the military +4 znaczenia
generał (Wojska Lądowe i Siły powietrzne) = general officer , general , Gen. (skrót) , Gen (skrót)
plutonowy (Siły Powietrzne) = staff sergeant , SSgt (skrót) British English
czasownik
łączyć (np. siły) = ally
wypchnąć (używając dużej siły, np. odessać tłuszcz) = suck
rozmieszczać (siły zbrojne) = deploy
zbierać (siły, energię) = summon
oszczędzać (np. siły, zapasy energii) = conserve
wytężyć (siły) = exert
odpierać (np. siły wroga) = repel +1 znaczenie
odzyskiwać (np. siły po czymś) = recuperate from
przymiotnik
silny = strong +22 znaczenia
silny, siłowy (używający wiele siły) = hard
połączony (np. efekty, siły) = combined
idiom
na śmierć (dla podkreślenia siły czegoś, np. uczucia) = to death
przysłówek
silnie = fast +4 znaczenia
phrasal verb

powered by  eTutor logo