"silnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "silnik" po polsku

silnik

obrazek do "motor" po polsku Universal Motor 7025 electric motor obrazek do "engine" po polsku
rzeczownik
 1. motor , ***
  • motor, silnik (często w odniesieniu do silników elektrycznych)
   It sounds like your dishwasher needs a new motor. (To brzmi, jakby twoja zmywarka potrzebowała nowego silnika.)
   The motor number is 83764Y25. (Numer silnika to 83764Y25.)
   I had a motor changed in my car. (Miałem wymieniony silnik w moim samochodzie.)
   link synonim: engine
 2. engine ***
  • silnik potocznie [policzalny]
   There's something wrong with the engine. (Coś jest nie tak z silnikiem.)
   The engine is the most complicated part of the car. (Silnik jest najbardziej skomplikowaną częścią samochodu.)
   The engine in my car is so loud. (Silnik w moim samochodzie jest taki głośny.)
  • silnik [policzalny]
   It's one of the most advanced engines I've ever seen. (To jeden z najbardziej zaawansowanych silników, jakie kiedykolwiek widziałem.)
 3. power plant * , power station BrE
  • silnik (np. samolotu)
 4. software engine

powered by  eTutor logo