PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"power plant" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "power plant" po angielsku

power plant *
power station BrE

obrazek do "power plant" po polsku
rzeczownik
 1. elektrownia
  Japan has shown us how easily a nuclear power plant can get out of control. (Przykład Japonii pokazał nam, jak łatwo elektrownia jądrowa może wymknąć się spod kontroli.)
  A possible solution could be the construction of a safe, modern nuclear power plant. (Możliwym rozwiązaniem byłaby budowa bezpiecznej, nowoczesnej elektrowni atomowej.)
 2. silnik (np. samolotu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"power plant" — Słownik kolokacji angielskich

power plant kolokacja
 1. power rzeczownik + plant rzeczownik = elektrownia
  Bardzo silna kolokacja

  The town even had its own power plant and street light system.