elektrownia

power plant, power station

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Japan has shown us how easily a nuclear power plant can get out of control. = Przykład Japonii pokazał nam, jak łatwo elektrownia jądrowa może wymknąć się spod kontroli.