TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"elektrownia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "elektrownia" po polsku

elektrownia

obrazek do "power plant" po polsku
rzeczownik
 1. power plant * , power station BrE  
  Japan has shown us how easily a nuclear power plant can get out of control. (Przykład Japonii pokazał nam, jak łatwo elektrownia jądrowa może wymknąć się spod kontroli.)
  A possible solution could be the construction of a safe, modern nuclear power plant. (Możliwym rozwiązaniem byłaby budowa bezpiecznej, nowoczesnej elektrowni atomowej.)
 2. generator * , także: genny slang   [policzalny]
  We're looking for parts for a windmill generator. (Szukamy części do elektrowni wiatrowej.)
 3. powerhouse  
  They are building a powerhouse next to our city. (Obok naszego miasta budowana jest elektrownia.)
 4. generating station  
 5. electricity generation plant , electricity works  

"elektrownia" — Słownik kolokacji angielskich

power station kolokacja
 1. power rzeczownik + station rzeczownik = elektrownia
  Bardzo silna kolokacja

  The first power station built at the site was started in 1943.

power plant kolokacja
 1. power rzeczownik + plant rzeczownik = elektrownia
  Bardzo silna kolokacja

  The town even had its own power plant and street light system.