GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"power" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

power rzeczownik

rzeczownik + power
Kolokacji: 219
veto power • wind power • Axis power • bargaining power • processing power • buying power • battery power • computing power • ...
power + rzeczownik
Kolokacji: 272
power plant • power station • power struggle • power line • power play • power supply • power source • power generation • power base • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 91
  • The first power station built at the site was started in 1943.
  • The power station is expected to come on line during 2011.
  • Each low power station was to cost up to $150,000 and have a range of 10 to 15 miles.
  • The power station was on the other side of the road.
  • The power station went into service between 1979 and 1983.
  • And he wants to work at a nuclear power station, like his father.
  • The decision to build the power station was taken in 1960.
  • The power station cost $150 million and was opened in June 2004.
  • But despite all this the power station may not go ahead.
  • Soon however from it a high performance main power station developed.
4. power line = linia wysokiego napięcia, przewód wysokiego napięcia, linia energetyczna power line
5. power play = rozwiązanie siłowe power play
6. power supply = zasilanie, źródło zasilania power supply
7. power source = źródło energii elektrycznej power source
9. power base = zaplecze polityczne power base
11. power broker = wpływowy mediator power broker
12. power output = moc użyteczna, moc wyjściowa, moc oddawana power output
13. power outage = przerwa w dostawie prądu, przerwa w dostawie energii elektrycznej, brak prądu (z powodu awarii), awaria prądu power outage
14. power grid = sieć energetyczna power grid
15. power consumption = zużycie prądu, zużycie energii power consumption
16. power tool = elektronarzędzie, narzędzie z napędem elektrycznym power tool
17. power vacuum = próżnia we władzy power vacuum
18. power generator = agregat prądotwórczy power generator
19. power hitter = pałkarz elektryczny power hitter
20. power steering = wspomaganie kierownicy power steering
21. power ballad = ballada elektryczna power ballad
22. Power Ranger = Strażnik Leśny elektryczny Power Ranger
23. power failure = przerwa w dostawach prądu power failure
25. power industry = przemysł energetyczny power industry
26. power cable = przewód elektryczny power cable
27. power unit = blok energetyczny power unit
28. power authority = władza elektryczna power authority
29. power system = system energetyczny power system
30. power center = centrum handlowe (poza miastem) power center
31. power pack = akumulator, zasilacz sieciowy power pack
32. power level = poziom mocy power level
33. power game = walka o władzę power game
34. power production = produkcja ze wspomaganiem power production
36. power window = elektryczne sterowanie szyb power window
37. power requirement = wymóg ze wspomaganiem power requirement
38. power reactor = reaktor elektryczny power reactor
39. power shortage = niedobór elektryczny power shortage
40. power chord = akord mocy (mocny akord na gitarze) power chord
41. power project = projekt elektryczny power project
42. power loss = strata mocy power loss
43. power grab = przejęcie władzy power grab
44. power surge = przepięcie power surge
45. power house = dom elektryczny power house
46. power transmission = przenoszenie mocy power transmission
47. power producer = producent elektryczny power producer
48. power cord = przewód zasilający, kabel zasilający power cord
49. power elite = elita elektryczna power elite
50. power cut = przerwa w dostawie prądu, przerwa w dostawie energii elektrycznej, brak prądu (z powodu awarii), awaria prądu power cut
51. power rating = moc znamionowa power rating
52. power switch = przycisk zasilania (w różnych urządzeniach) power switch
53. power demand = żądanie elektryczne power demand
54. power pop = pop elektryczny power pop
55. power button = guzik elektryczny power button
56. power relation = związek elektryczny power relation
58. power user = użytkownik używający zaawansowane funkcje sprzętu komputerowego power user
59. power distribution = dystrybucja ze wspomaganiem power distribution
60. power outlet = gniazdko elektryczne power outlet
61. power increase = wzrost elektryczny power increase
62. power player = gracz elektryczny power player
63. power density = gęstość mocy power density
64. power boat = łódź z napędem mechanicznym power boat
65. power relationship = stosunki elektryczne power relationship
66. Power water infrastructure = Infrastruktura elektryczna na wodę Power water infrastructure
67. power program = program elektryczny power program
68. power cell = bateria, ogniwo zasilające power cell
69. power trio = trio elektryczne power trio
70. power pitcher = dzban elektryczny power pitcher
71. power parity = równość elektryczna power parity
72. Shoreham power plant = Shoreham elektrownia Shoreham power plant
73. power drill = wiertarka power drill
74. power amplifier = wzmacniacz mocy power amplifier
75. power usage = użytkowanie ze wspomaganiem power usage
76. power suit = egzoszkielet wspomagany power suit
77. power capacity = pojemność elektryczna power capacity
78. power equipment = wyposażenie elektryczne power equipment
79. power blackout = wyłączenie prądu power blackout
80. power pole = słup elektryczny power pole
81. power utility = usługa komunalna ze wspomaganiem power utility
82. power series = szereg potęgowy power series
83. power car = głowica napędowa power car
84. power lunch = spotkanie biznesowe przy lunchu power lunch
85. power sector = sektor elektroenergetyczny power sector
86. power delivery = dostarczanie ze wspomaganiem power delivery
87. power bloc = blok elektryczny power bloc
88. power management = zarządzanie energią power management
89. power drain = pobór mocy power drain
90. power facility = obiekt ze wspomaganiem power facility
91. power transfer = transfer ze wspomaganiem power transfer
power + czasownik
Kolokacji: 207
power lies • power grows • power fails • power increases • power comes • power gives • power begins • power goes • power makes • ...
czasownik + power
Kolokacji: 298
gain power • seize power • generate power • retain power • supply power • regain power • exert power • transmit power • share power • ...
przymiotnik + power
Kolokacji: 615
political power • nuclear power • military power • electrical power • electric power • magical power • Western power • solar power • ...
przyimek + power
Kolokacji: 34
without power • of power • to power • in power • into power • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.