ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"trwałość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trwałość" po polsku

trwałość

rzeczownik
 1. stability **
  • trwałość (konstrukcji), stabilność (ekonomii, cen) [niepoliczalny]
   We've got a business to run, and right now we need stability. (Mamy biznes do prowadzenia, i w tej chwili potrzebujemy stabilności.)
   Our buildings ace at stability and low prices. (Nasze budynki wyróżniają się trwałością i niskimi cenami.)
 2. durability
  • trwałość, wytrzymałość
   I value durability over anything else in my tools. (W moich narzędziach cenię wytrzymałość ponad wszystko.)
   I admire the durability of your union. (Podziwiam trwałość waszego związku.)
 3. life *****
 4. span **
 5. persistence *
 6. permanence
 7. lifespan , także: life span
 8. tenacity
  • siła (uścisku), trwałość (pamięci)
 9. solidity
 10. permanency
 11. enduringness
 12. lastingness
 13. durableness
 14. indestructibility
 15. permanentness
 16. indissolubleness
 17. persistency , persistence *  
 18. everlastingness
  • trwałość (np. sztucznego kwiata)
 19. fastness
 20. incorruptibility

powered by  eTutor logo