"utrwalenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "utrwalenie" po polsku

utrwalenie

rzeczownik
 1. preservation *
  • zachowanie (czegoś bez zmian), utrzymanie (np. w dobrym stanie), konserwacja, ochrona, utrwalenie [niepoliczalny]
   We should focus more on the preservation of cultural heritage. (Powinniśmy w większym stopniu skupić się na ochronie naszego dziedzictwa kulturowego.)
   The preservation of biodiversity must be a priority for our political action. (Zachowanie różnorodności biologicznej musi być priorytetem naszego działania politycznego.)
   zobacz także: restoration
 2. consolidation *
  • utrwalenie, umocnienie, wzmocnienie
   The talks have resulted in consolidation of our alliance. (Rozmowy zaowocowały wzmocnieniem naszego sojuszu.)
   A real effort needs to be made towards consolidation of the European Union. (Rzeczywiste starania na rzecz wzmocnienia Unii Europejskiej muszą zostać podjęte.)
 3. perpetuation
czasownik
 1. strengthen **
  • umacniać (np. wiarę), utrwalać (np. więzi), cementować (np. związek) [przechodni/nieprzechodni]
   Cooking dinner together will strengthen our relationship. (Wspólne gotowanie obiadu umocni nasz związek.)
   I want to strengthen my faith, so I go to the church every Sunday. (Chcę wzmocnić moją wiarę, więc chodzę do kościoła co niedzielę.)
 2. preserve ***
  • utrwalać, zachowywać (np. wygląd, niepodległość) [przechodni]
   We want to preserve the character of our town. (Chcemy zachować charakter naszego miasta.)
   Preserve his love notes and keep them in a bottle. (Zachowaj jego liściki miłosne i przechowaj je w butelce.)
 3. consolidate *
 4. perpetuate *
 5. solidify
 6. embalm , także: imbalm przestarzale

Powiązane zwroty — "utrwalenie"

przymiotnik
trwały = permanent +17 znaczeń
czasownik
trwać = last +6 znaczeń
phrasal verb
trwać = keep up +2 znaczenia
inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo