Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"wyczerpujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyczerpujący" po polsku

wyczerpujący

przymiotnik
 1. comprehensive **
  • wyczerpujący, obszerny, wszechstronny, pełny, kompleksowy
   He lent me a comprehensive book on Italian cuisine. (On pożyczył mi obszerną książkę o kuchni włoskiej.)
   He offered us a comprehensive explanation. (On przedstawił nam wyczerpujące wyjaśnienie.)
   It is a very comprehensive study of drug addiction. (To jest bardzo obszerne studium uzależnienia od narkotyków.)
   link synonimy: broad, wide, extensive
 2. heavy ****
  • ciężki, wyczerpujący
   It was a heavy race. (To był wyczerpujący wyścig.)
   I need some rest, it was a heavy day. (Potrzebuję trochę odpoczynku, to był ciężki dzień.)
 3. exhaustive
 4. exhausting
  • wyczerpujący, męczący
   It is all very exhausting and takes up most of their time. (To wszystko jest bardzo wyczerpujące i zajmuje większość ich czasu.)
   Wyrazu "exhausting" nie należy mylić z "exhaustive", oznaczającym "gruntowny, wyczerpujący, kompletny".
   zobacz także: exhaustive
 5. punishing
 6. gruelling BrE , grueling AmE
 7. tiring
 8. strenuous
  • wyczerpujący (o pracy), wytężony (o wysiłku), intensywny
   She does not do anything more strenuous than changing the channels on TV. (Nie robi nic bardziej wyczerpującego niż zmienianie kanałów w telewizji.)
 9. shattering    BrE potocznie
 10. back-breaking , backbreaking
 11. lung-busting
 12. enervative
 13. embracing
 14. marathon *
 15. attritive
 16. hard-knock
czasownik
 1. exhaust **
 2. deplete
 3. drain **
 4. overtax
phrasal verb
 1. wear out
phrasal verb
 1. wear somebody out
phrasal verb
 1. run out of something
czasownik
 1. run down *
  • wyładować się, wyczerpać się (o baterii, akumulatorze)
   These batteries can be recharged when they run down. (Te baterie mogą być ponownie naładowane, kiedy się wyczerpią.)
phrasal verb
 1. run out **
 2. dry up
  • wyczerpać się, wyczerpywać się (np. zapasy)
   The army's bread supply has dried up in a week. (Zapasy chleba wojska wyczerpały się w tydzień.)
   Our winter supplies dried up. (Nasze zimowe zapasy się wyczerpały.)
 3. run down *  
  The provision ran down in two days and we had to starve. (Zapasy wyczerpały się w dwa dni i musieliśmy głodować.)
 4. peter out
 5. run low on something
 1. run short
czasownik
 1. be at an end

powered by  eTutor logo