"broad" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "broad" po angielsku

broad ***

przymiotnik
 1. szeroki
  He has broad shoulders. (On ma szerokie ramiona.)
  The river was broad but shallow. (Rzeka była szeroka, ale płytka.)
  She gave him a broad smile. (Ona uśmiechnęła się do niego szeroko.)
  link synonim: wide
  zobacz także: breadth
 2. szeroki, obszerny, szeroko zakrojony (np. wybór, plan)
  Global warming is a very broad topic. (Globalne ocieplenie to bardzo obszerny temat.)
  This is a broad topic and we don't have a lot of time. (To jest obszerny temat, a my nie mamy dużo czasu.)
  link synonim: comprehensive
 3. ogólny, szeroki (np. znaczenie, skojarzenie)
  The verb 'get' has a broad meaning. (Czasownik 'get' ma szerokie znaczenie.)
  I don't know if I can come, his invitation was broad. (Nie wiem, czy mogę przyjść, jego zaproszenie było ogólne.)
 4. rozległy (np. posiadłość, działka)
  Our property is very broad. (Nasza posiadłość jest bardzo rozległa.)
  We bought a house with a broad garden. (Kupiliśmy dom z rozległym ogrodem.)
 5. silny, wyraźny (np. akcent w sposobie mówienia)
  He speaks with a broad Scottish accent. (On mówi z silnym szkockim akcentem.)
  Your teacher has a broad Polish accent. (Twoja nauczycielka ma silny polski akcent.)
 6. rubaszny, sprośny (np. humor, żarty)
  Your joke was very broad, you shouldn't tell it to your wife. (Twój żart był bardzo sprośny, nie powinieneś go opowiadać swojej żonie.)
  He is a fat man who likes broad jokes. (On jest tłustym mężczyzną lubiącym sprośne żarty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dziwka  AmE wulgarnie
  She was a local broad. (Ona była lokalną dziwką.)
  She's dressed like a broad. (Jest ubrana jak dziwka.)
 2. damulka, kobitka  AmE slang
  Your mum is a nice broad. (Twoja mama to miła kobitka.)
  My grandmother is an elegant broad. (Moja babcia to elegancka damulka.)

Powiązane zwroty — "broad"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
broaden = poszerzać, rozszerzać (np. horyzonty), kształcić (np. o podróżach) +1 znaczenie
przysłówek
inne
idiom
broadly-based = zróżnicowany (bazujący na wielu różnych rzeczach lub ludziach)
kolokacje