ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"paint something with a broad brush" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "paint something with a broad brush" po angielsku

paint something with a broad brush
use a broad brush

  1. opisać coś z grubsza, ujmować coś z grubsza, uogólniać, sprowadzać coś do wspólnego mianownika
    The doctor used a broad brush to describe Mark's disease. (Lekarz z grubsza opisał chorobę Marka.)
    We shouldn't paint everybody with a broad brush. (Nie powinniśmy sprowadzać wszystkich do wspólnego mianownika.)