KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"sprowadzać coś do wspólnego mianownika" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprowadzać coś do wspólnego mianownika" po polsku

sprowadzać coś do wspólnego mianownika

  1. paint something with a broad brush , use a broad brush
    • opisać coś z grubsza, ujmować coś z grubsza, uogólniać, sprowadzać coś do wspólnego mianownika
      The doctor used a broad brush to describe Mark's disease. (Lekarz z grubsza opisał chorobę Marka.)
      We shouldn't paint everybody with a broad brush. (Nie powinniśmy sprowadzać wszystkich do wspólnego mianownika.)

powered by  eTutor logo