"rozległość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozległość" po polsku

rozległość

rzeczownik
 1. extent ***
  • obszar, połać, rozmiar, rozciągłość, rozległość (wielkość czegoś, np. obszaru) [niepoliczalny]
   What are you going to do with this extent? (Co zamierzasz zrobić z tą połacią?)
   This is the full extent of the tent. (To jest pełen rozmiar namiotu.)
   The extent of this galaxy has not been calculated yet. (Rozległość tej galaktyki nie została jeszcze obliczona.)
   link synonim: size
 2. breadth
  • rozległość (np. wiedzy, zainteresowań)
   Thanks to the breadth of his knowledge, I could always count on him. (Dzięki rozległości jego wiedzy, zawsze mogłam na nim polegać.)
   I could not account for the breadth of your interests, so I focused on a particular problem. (Nie mogłem ogarnąć rozległości twoich zainteresowań, więc skupiłem się na konkretnym problemie.)
 3. openness *
  • rozległość (np. przestrzeni) [niepoliczalny]
   I was amazed by the openness of the landscape. (Byłam zdumiona przez rozległość krajobrazu.)
 4. spaciousness  
 5. expansiveness  
 6. extensiveness
 7. massiveness  
 8. distent

Powiązane zwroty — "rozległość"

przymiotnik
rozległy = catholic +7 znaczeń

powered by  eTutor logo