"szerokość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szerokość" po polsku

szerokość

obrazek do "width" po polsku Measure the width of the area
rzeczownik
 1. width * , także: W
  • szerokość, szer. (skrót) [policzalny lub niepoliczalny]
   This room is about five metres in width. (Ten pokój ma około pięciu metrów szerokości.)
   You need to measure the width of the windows before you change them. (Musisz zmierzyć szerokość okien zanim je wymienisz.)
   link synonim: breadth
 2. breadth
 3. catholicity
 4. broadness  
 5. extensiveness
 6. distent

powered by  eTutor logo