Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"W" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "W" po angielsku

width * , także: W

obrazek do "width" po polsku
rzeczownik
 1. szerokość, szer. (skrót) [policzalny lub niepoliczalny]
  This room is about five metres in width. (Ten pokój ma około pięciu metrów szerokości.)
  You need to measure the width of the windows before you change them. (Musisz zmierzyć szerokość okien zanim je wymienisz.)
  link synonim: breadth

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

watt
W

rzeczownik
 1. wat (jednostka mocy), W (skrót)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

W

rzeczownik
 1. W (dwudziesta druga litera angielskiego alfabetu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "W"

przyimek
with , w/ (skrót) = z (kimś, czymś) +2 znaczenia
without , w/out (skrót) , w/o (skrót) = bez (kogoś, czegoś) +1 znaczenie
rzeczownik

"W" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "W" po polsku

W

rzeczownik
 1. W
  • W (dwudziesta druga litera angielskiego alfabetu)
 2. whiskey *
  • W (Alfabet fonetyczny NATO)
   The teams will meet at point whiskey. (Oddziały spotkają się w punkcie W.)
 3. watt , W
 4. qwerty

w

obrazek do "in" po polsku
przyimek
 1. in *****
  • w (we wnętrzu czegoś)
   He was waiting in his car. (On czekał w swoim samochodzie.)
   She hid in the cave. (Ona ukryła się w jaskini.)
   He's in prison. (On jest w więzieniu.)
   There is milk in the bottle. (W butelce jest mleko.)
   Kenny is in a restaurant. (Kenny jest w restauracji.)
  • po, w (języku)
   Her parents always talk to her in German. (Jej rodzice zawsze rozmawiają z nią po niemiecku.)
   Why do you talk to me in English? (Dlaczego mówisz do mnie po angielsku?)
  • w (mówiąc o miesiącach, porach roku itp.)
   I was born in March. (Urodziłem się w marcu.)
   She graduated in 2015. (Ona skończyła szkołę w 2015 roku.)
   His birthday is in summer, I don't remember the date. (Jego urodziny są w lecie, nie pamiętam daty.)
  • w, w ciągu
   It was amazing how much we managed to do in a day. (To niesamowite jak dużo daliśmy radę zrobić w ciągu jednego dnia.)
   I had breakfast in 5 minutes. (Zjadłem śniadanie w 5 minut.)
   link synonim: within
  • w (o treści czegoś, np. w gazecie)
   My article is in the newspaper. (Mój artykuł jest w gazecie.)
  • w (o stanie, sytuacji)
   She was in a very good mood. (Ona była w bardzo dobrym humorze.)
   In this situation, we can't help her. (W tej sytuacji nie możemy jej pomóc.)
  • w, w kształcie
   I want you all to stand in a circle. (Chciałbym żebyście wszyscy stanęli w kole.)
  • w, na
   Gloves are sold in pairs. (Rękawiczki są sprzedawane w parach.)
  • w (np. bogaty w coś)
   Fruit is high in vitamins. (Owoce są bogate w witaminy.)
   Don't you know that meat is rich in protein? (Nie wiesz, że mięso jest bogate w białko?)
  • w (np. mieć przyjaciela w kimś)
   You have a friend in me, Billy. (Masz we mnie przyjaciela, Billy.)
  • w, pośród
   In all that confusion, I forgot my briefcase. (Pośród całego tego zamieszania, zapomniałem aktówki.)
 2. at ***** , at *****
  • w, przy, na
   Let's meet at the cinema. (Spotkajmy się w kinie.)
   She wasn't at the university today. (Ona nie była dzisiaj na uniwersytecie.)
   She is at school now. (Ona jest teraz w szkole.)
   Anna is sitting at the desk. (Anna siedzi przy biurku.)
   Tony lives at 19 Oxford Street. (Tony mieszka przy Oxford Street 19.)
   Przy podawaniu dokładnego adresu stosuje się przyimek "at"; w innym wypadku "on" lub "in" (np.: "Tony lives on/in Oxford Street").
   zobacz także: in, on
  • w (coś, np. dobry w coś)
   I'm not good at playing basketball. (Nie jestem dobry w granie w koszykówkę.)
   Are you good at chess? (Jesteś dobry w szachy?)
  • w (trakcie), w stanie
   Our country is at war. (Nasz kraj jest w stanie wojny.)
 3. into *****
  • w, na, do (w kierunku)
   Look into my eyes and tell me it's not true. (Spójrz mi w oczy i powiedz że to nieprawda.)
   Make sure you're speaking directly into the microphone. (Upewnij się, że mówisz bezpośrednio do mikrofonu.)
  • na, w (przemienić coś)
   Chop the carrot into small dice. (Pokrój marchewkę w małą kostkę.)
   I will tear all of them into pieces. (Rozedrę ich wszystkich na strzępy.)
  • w, na (np. wpaść)
   She backed the van into the garage door. (Ona wjechała vanem w drzwi od garażu.)
 4. within ***** , inwith ScoE
  • w, wewnątrz, w obrębie, w środku
   There are four shops within this neighbourhood. (W obrębie tej okolicy są cztery sklepy.)
  • w czasie, w ciągu, w
   We will finish within an hour. (Skończymy w ciągu godziny.)
   He ate 20 hot-dogs within 10 minutes. (On zjadł 20 hot-dogów w ciągu 10 minut.)
   link synonim: in
 5. on , *****
  • w (używane do określenia części, która jest uderzona lub dotknięta)
   I wanted to punch him on the nose. (Chciałem go walnąć w nos.)
   She touched him gently on the cheek. (Ona dotknęła go delikatnie w policzek.)
  • w (używane do określenia, o jaki dzień chodzi)
   We're meeting on Monday. (Spotykamy się w poniedziałek.)
   Do you want to go to the cinema on Friday? (Chcesz iść do kina w piątek?)
  • w (w środku transportu)
   I often read on the bus. (Często czytam w autobusie.)
  • w (używane do określenia pojawienia się w radio lub telewizji)
   My friend often appears on television. (Moja przyjaciółka często pojawia się w telewizji.)
   Would you like to make an appearance on television? (Chciałbyś wystąpić w telewizji?)
  • w (używane do określenia zaangażowania, włączenia w coś)
 6. about ***** , abt (skrót) potocznie
  • w, z (kimś, czymś, np. kogoś naturze)
   There's something wrong about this car. (Z tym samochodem jest coś nie tak.)
   There are things I don't like about this job. (Są rzeczy w tej pracy, których nie lubię.)
 7. chez
  • w (domu), u (kogoś w domu)
 8. by *****
  • w (do opisu rodzaju oświetlenia w jakim coś się dzieje, np. w świetle księżyca)
 9. for , ***** , także: fer potocznie
 10. over , ***** , także: o'er termin literacki
 1. something about somebody *****  
  Something about him made her smile. (Coś w nim sprawiało, że się uśmiechała.)
  There's something in the way she moves that makes me love her. (Jest coś w jej sposobie poruszania, co sprawia, że ją kocham.)
określnik
 1. the other *****
  • któregoś (np.razu, dnia), w którymś (np. dniu)
   I saw my ex-wife the other day. (Któregoś dnia widziałem się z moją byłą żoną.)
przysłówek
 1. intrinsically
idiom
 1. on its own  
  The sauce is spicy on its own, don't add more pepper. (Sos jest ostry sam w sobie, nie dodawaj więcej pieprzu.)

w.

rzeczownik
 1. century ***** , c. (skrót) ***
  • wiek, w. (skrót), stulecie [policzalny]
   That was nearly two centuries ago. (To było prawie dwa wieki temu.)
   The city hall was built in the 16th century. (Ratusz został zbudowany w XVI wieku.)
   The map hadn't changed much in the last century. (Mapa nie zmieniła się wiele w ciągu ostatniego stulecia.)
idiom
 1. in itself *  
przysłówek
 1. per se latin
  • jako taki, sam przez się, samo w sobie oficjalnie
   I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se. (Chciałbym powiedzieć, że nie uważamy jakoby lobbing samo w sobie był zły.)
   A peaceful life is a value per se. (Spokojne życie jest wartością samą w sobie.)

Powiązane zwroty — "W"

przysłówek
jak (w jaki sposób) = how
już (w pytaniach) = yet +1 znaczenie
nigdy (w przeczeniach) = ever
teraz (w tym momencie) = here
określnik
żaden (w przeczeniach), wszelki (w pytaniach) = any , any
czasownik
móc (używane w prośbach) = can , can
rzeczownik
pokój (w hotelu) = room
wynik (w matematyce) = result
zajęcia (w szkole) = lesson BrE , class AmE
strona (w książce, dokumencie) = page
proces (w sądzie) = trial
Pani (w zwrotach, np. "Proszę Pani", o kobiecie niezamężnej) = Miss
czasy (w historii) = time , times
ulica (w adresie) = Road , Rd (skrót) +1 znaczenie
artykuł (w gazecie, czasopiśmie) = article
operacja (w szpitalu) = operation , op (skrót) potocznie
sędzia (w sądzie) = judge
przedmiot (w szkole) = subject
rola (w teatrze) = lines
rezultat (w sporcie) = score
język (w ustach) = tongue
przyimek
w czasie = at , at
zaimek
nikt (w przeczeniach) = anyone
którzy (w odniesieniu do ludzi) = who , także: wha ScoE dialekt
spójnik
i (np. w "on i ona") = and , także: 'n' potocznie