"ulica" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ulica" po polsku

ulica

Order a handmade oil reproduction of ... Road - Wikipedia
rzeczownik
 1. street ***** , st. (skrót) ****   [COUNTABLE]
  It's right across the street. (To po drugiej stronie ulicy.)
  Is that near Delancey Street? (Czy to jest blisko ulicy Delancey?)
  He lives in Compton Street. (On mieszka przy ulicy Compton.)
  link synonim: road
 2. road , *****   [COUNTABLE]
  The roads in the city are very crowded. (Ulice w mieście są bardzo zatłoczone.)
  Go down the road and turn left. (Idź w dół ulicy i skręć w lewo.)
  link synonim: street
 3. Road , Rd (skrót)
  • ulica (w adresie)
 4. Park , Prk (skrót) American English , Pk (skrót) British English
  • ulica (w adresach)
 5. Gardens , Gdns. (skrót)
  • ulica (w adresach) British English
   She lived on Brenchley Gardens. (Ona mieszkała na ulicy Brenchley.)
 6. marg
  • ulica, droga (w adresach, zapożyczone z jęz. indyjskiego) dialect

powered by  eTutor logo