"jako taki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jako taki" po polsku

jako taki

przysłówek
  1. as such **  
  2. per se latin
    • jako taki, sam przez się, samo w sobie formal
      I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se. (Chciałbym powiedzieć, że nie uważamy jakoby lobbing samo w sobie był zły.)
      A peaceful life is a value per se. (Spokojne życie jest wartością samą w sobie.)

powered by  eTutor logo