BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"wewnątrz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wewnątrz" po polsku

wewnątrz

przyimek
 1. inside ****  
  The children are inside the car. (Dzieci są wewnątrz samochodu.)
  Let's go inside. (Wejdźmy do środka.)
  The bird is inside the cage. (Ptak jest w klatce.)
 2. within ***** , inwith Scottish English
  • w, wewnątrz, w obrębie, w środku
   There are four shops within this neighbourhood. (W obrębie tej okolicy są cztery sklepy.)
 3. in *****
  • wewnątrz (np. budynku)
   He is in this building. (On jest wewnątrz tego budynku.)
   I want to sleep in the tent, not in front of it on the ground. (Chcę spać wewnątrz namiotu, nie przed nim na ziemi.)
przysłówek
 1. internally  
 2. inwardly
 3. ental
 4. within doors , także: withindoors
 1. beneath the surface

Powiązane zwroty — "wewnątrz"

przyimek
do (do wewnątrz czegoś) = in
przymiotnik
głęboki (sięgający do wewnątrz) = deep
wewnętrzny = domestic +14 znaczeń
pokojowy (używany lub odbywający się wewnątrz budynku) = indoor
endogenny (mający swoje źródło wewnątrz) = endogenous
rzeczownik
mechanizm (części wewnątrz maszyny) = machinery
wnętrze = interior +3 znaczenia
cylinder (tuba z poruszającymi się wewnątrz tłokami) = cylinder
osoba mająca dostęp do poufnych informacji (zwykle wewnątrz jakiejś organizacji, np. partii politycznej) = insider
szacht (pionowy kanał wewnątrz budynku np. dźwigowy, wentylacyjny, techniczny) = well
stroik instrumentu (przyrząd służący do wprowadzania w drganie powietrza zawartego wewnątrz piszczałki) = reed
przysłówek
inne
czasownik

"wewnątrz" — Słownik kolokacji angielskich

 1. beneath przyimek + surface rzeczownik = pod powierzchnią, wewnątrz (np. o czyichś wewnętrznych emocjach)
  Zwykła kolokacja

  But she would also get beneath the surface more than once.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo