ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"here" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "here" po angielsku

here *****

You Betcha
przysłówek
 1. tutaj
  What are they doing here? (Co oni tutaj robią?)
  I didn't know you were here. (Nie wiedziałem, że tutaj jesteś.)
  How long are you going to stay here? (Jak długo zamierzasz tutaj zostać?)
 2. teraz (w tym momencie)
  We have to stop here, I have a few questions. (W tym momencie musimy się zatrzymać, mam kilka pytań.)
  And here I would like to add that he's also a great worker. (A teraz chciałbym dodać, że jest także świetnym pracownikiem.)
 3. w tym miejscu (używane w czasie dyskusji) spoken
  Here I would like to add that she's very responsible. (W tym miejscu chciałbym dodać, że ona jest bardzo odpowiedzialna.)
  Here I should remind you about the meeting tomorrow. (W tym miejscu powinienem przypomnieć o jutrzejszym spotkaniu.)
  Here I want to show you the charts. (W tym miejscu chciałbym pokazać państwu wykresy.)
czasownik
 1. proszę (używane w sytuacji dawania komuś czegoś) spoken
  Here you are. Can I get you anything else? (Proszę bardzo. Czy podać coś jeszcze?)
  Here, this is your coffee. (Proszę, to twoja kawa.)
wykrzyknik
 1. hej (używane, by zwrócić czyjąś uwagę) British English spoken
  Here! Come quickly, I found the girl. (Hej! Chodźcie szybko, znalazłem dziewczynę.)
  Help! Here! A man is wounded. (Pomocy! Hej! Mężczyzna jest ranny.)
idiom
 1. w wielu różnych miejscach
  You may spot this bird there and everywhere. (Możesz zauważyć tego ptaka w wielu różnych miejscach.)
  You put your glasses there and everywhere and then you can't find them. (Kładziesz swoje okulary w wielu różnych miejscach, a potem nie możesz ich znaleźć.)

powered by  eTutor logo