"w tym miejscu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w tym miejscu" po polsku

w tym miejscu

przysłówek
 1. here *****
  • w tym miejscu (używane w czasie dyskusji) spoken
   Here I would like to add that she's very responsible. (W tym miejscu chciałbym dodać, że ona jest bardzo odpowiedzialna.)
   Here I should remind you about the meeting tomorrow. (W tym miejscu powinienem przypomnieć o jutrzejszym spotkaniu.)
   Here I want to show you the charts. (W tym miejscu chciałbym pokazać państwu wykresy.)
 2. in here **  
  My daughter was born in here. (Moja córka urodziła się w tym miejscu.)
 3. at this point
  • w tym miejscu, w tym punkcie, w tym momencie, na tym etapie (w teraźniejszości lub przyszłości)
   You should be able to do this exercise at this point. (Na tym etapie powinieneś być w stanie zrobić to ćwiczenie.)
   I can't help you at this point, I have my own life and my own problems. (Nie mogę ci pomóc w tym momencie, mam własne życie i własne problemy.)
 4. hereupon , hereon old use
 1. at this juncture

Powiązane zwroty — "w tym miejscu"

inne
przymiotnik
rzeczownik
heliostat (urządzenie zwierciadlane, służące do otrzymywania obrazu Słońca stale w tym samym miejscu) = heliostat
Zobacz także: panoptikonizochron

"w tym miejscu" — Słownik kolokacji angielskich

in here kolokacja
 1. in przyimek + here przysłówek = w tym miejscu
  Bardzo silna kolokacja

  I wasn't sure you wanted me to bring him in here.

  Podobne kolokacje:
at this point kolokacja
 1. at przyimek + point rzeczownik = w tym miejscu, w tym punkcie, w tym momencie, na tym etapie (w teraźniejszości lub przyszłości)
  Zwykła kolokacja

  Now, if you're all ready, I think we're about at the point where we should stop talking and start doing.

  Podobne kolokacje:
at that place kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym miejscu
 1. at przyimek + place rzeczownik
  Silna kolokacja

  At a second place, they got the same answer as the first.

  Podobne kolokacje:
in this place kolokacja
Popularniejsza odmiana: in place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym miejscu
 1. in przyimek + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Other companies had systems in place even before the law.

  Podobne kolokacje:
at this place kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym miejscu
 1. at przyimek + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  At a second place, they got the same answer as the first.

  Podobne kolokacje:
in this spot kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a spot
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym miejscu
 1. in przyimek + spot rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  We can put him in a spot where he'll have to start talking.

  Podobne kolokacje:
in that place kolokacja
Popularniejsza odmiana: in place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym miejscu
 1. in przyimek + place rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Other companies had systems in place even before the law.

  Podobne kolokacje:
in that spot kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a spot
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym miejscu
 1. in przyimek + spot rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  We can put him in a spot where he'll have to start talking.

  Podobne kolokacje:
in this site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym miejscu
 1. in przyimek + site rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The company has been in its present site for a year.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo