Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"w tym momencie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w tym momencie" po polsku

w tym momencie

przysłówek
 1. just now   British English
 2. at this point
  • w tym miejscu, w tym punkcie, w tym momencie, na tym etapie (w teraźniejszości lub przyszłości)
   You should be able to do this exercise at this point. (Na tym etapie powinieneś być w stanie zrobić to ćwiczenie.)
   I can't help you at this point, I have my own life and my own problems. (Nie mogę ci pomóc w tym momencie, mam własne życie i własne problemy.)
 1. at the moment , także: ATM
  • w tym momencie, teraz, na tę chwilę
   We don't have any openings at the moment. (Nie mamy żadnych wakatów w tym momencie.)
   I can't speak to you at the moment. (Nie mogę z tobą w tej chwili rozmawiać.)
   There's too much going on at the moment. (Zbyt wiele się dzieje w tym momencie.)
   She's washing the dishes at the moment. (Ona zmywa naczynia w tym momencie.)
 2. this instant , at this instant , at the instant
 1. at this time   American English
 2. at this juncture

"w tym momencie" — Słownik kolokacji angielskich

at this point kolokacja
 1. at przyimek + point rzeczownik = w tym miejscu, w tym punkcie, w tym momencie, na tym etapie (w teraźniejszości lub przyszłości)
  Zwykła kolokacja

  Now, if you're all ready, I think we're about at the point where we should stop talking and start doing.

  Podobne kolokacje:
at the moment kolokacja
 1. at przyimek + moment rzeczownik = w tym momencie, teraz, na tę chwilę
  Zwykła kolokacja

  I'm just not sure what to think at the moment.

  Podobne kolokacje:
at this time kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the time
 1. at przyimek + time rzeczownik = w tym momencie
  Zwykła kolokacja

  Cases are held at different times to any other case being heard by the court on the day.

  Podobne kolokacje:
at the instant kolokacja
 1. at przyimek + instant rzeczownik = natychmiast, w tej chwili, w tym momencie
  Zwykła kolokacja

  At the same instant I saw her big black eyes.

  Podobne kolokacje:
in that moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym momencie
 1. in przyimek + moment rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Two things happened very quickly then, almost in the same moment.

  Podobne kolokacje:
in this moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym momencie
 1. in przyimek + moment rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Two things happened very quickly then, almost in the same moment.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo