"na tym etapie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na tym etapie" po polsku

na tym etapie

przysłówek
 1. at this point
  • w tym miejscu, w tym punkcie, w tym momencie, na tym etapie (w teraźniejszości lub przyszłości)
   You should be able to do this exercise at this point. (Na tym etapie powinieneś być w stanie zrobić to ćwiczenie.)
   I can't help you at this point, I have my own life and my own problems. (Nie mogę ci pomóc w tym momencie, mam własne życie i własne problemy.)
 1. at this juncture

"na tym etapie" — Słownik kolokacji angielskich

at this point kolokacja
 1. at przyimek + point rzeczownik = w tym miejscu, w tym punkcie, w tym momencie, na tym etapie (w teraźniejszości lub przyszłości)
  Zwykła kolokacja

  Now, if you're all ready, I think we're about at the point where we should stop talking and start doing.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo