"popatrz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popatrz" po polsku — Słownik angielsko-polski

popatrz

czasownik
  1. look here
czasownik
  1. look *****   [INTRANSITIVE]
    She is looking at the fish. (Ona patrzy na rybki.)
    Look at this! (Popatrz na to!)
    Jane looked at her watch. (Jane spojrzała na zegarek.)
czasownik
  1. look awhile