"stąd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stąd" po polsku

stąd

przysłówek
 1. thus ****
  • stąd, tak więc, dlatego oficjalnie
   She had a baby and thus quit her job. (Ona urodziła dziecko i dlatego zrezygnowała z pracy.)
   I have a lot of work thus I can't help you with your homework. (Mam dużo pracy, tak więc nie mogę ci pomóc z zadaniem domowym.)
   link synonim: thusly
 2. away *****
  • stąd, w odległości
   Warsaw is about 200 km away. (Warszawa jest około 200 kilometrów stąd.)
   How far away is your house? (Jak daleko stąd jest twój dom?)
  • precz, stąd
   I don't want to talk to you, go away! (Nie chcę z tobą rozmawiać, idź precz!)
   She told me to go away. (Ona mi powiedziała, żebym poszła precz.)
 3. hence **
  • stąd, więc, tak więc, z tego powodu oficjalnie
   Hence my advice: please be certain about what you are doing from the very start. (Stąd moja rada: proszę, abyście od samego początku upewnili się, co robicie.)
   She fell down, hence the cast. (Ona przewróciła się, stąd ten gips.)
 4. from here **
  • stąd (o odległości)
 5. thereout   dawne użycie

"stąd" — Słownik kolokacji angielskich

from here kolokacja
 1. from przyimek + here przysłówek = stąd (o odległości)
  Bardzo silna kolokacja

  But we still have to play the other team from here.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo