"w odległości" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w odległości" po polsku

w odległości

przysłówek
 1. away *****
  • stąd, w odległości
   Warsaw is about 200 km away. (Warszawa jest około 200 kilometrów stąd.)
   How far away is your house? (Jak daleko stąd jest twój dom?)
przyimek
 1. within ***** , inwith Scottish English
  • w odległości, w promieniu
   I live within 5 miles of my work. (Mieszkam w odległości 5 mil od mojej pracy.)
   I want to buy a house within ten miles of your office. (Chcę kupić dom w promieniu dziesięciu mil od twojego biura.)

"w odległości" — Słownik kolokacji angielskich

within distance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w odległości
 1. within przyimek + distance rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He did all of his work within a short distance from home.

  Podobne kolokacje:
in distance kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the distance
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w odległości
 1. in przyimek + distance rzeczownik
  Silna kolokacja

  In the near distance was a single point of light.

  Podobne kolokacje:
within a distance kolokacja
Popularniejsza odmiana: within distance
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w odległości
 1. within przyimek + distance rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He did all of his work within a short distance from home.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo