ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"od tego czasu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "od tego czasu" po polsku

od tego czasu

przyimek
 1. since *****
  • od, od czasu, od tego czasu
   I haven't seen her since yesterday. (Nie widziałem jej od wczoraj.)
   We've been friends since the day we met. (Jesteśmy przyjaciółmi od dnia, w którym się poznaliśmy.)
idiom
 1. from here on , from here on out  
 1. from then on
 2. from that forward , from that forwards
 3. from that time forward
przysłówek
 1. thence

"od tego czasu" — Słownik kolokacji angielskich

from that time kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od tego czasu
 1. from przyimek + time rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  We were to hear from her again several times over the years, however.

  Podobne kolokacje:
since that time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od tego czasu
 1. since przyimek + time rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Its hands seemed not to have moved since the last time she'd looked.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo