BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"żaden" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żaden" po polsku

żaden

określnik
 1. any ***** , any *****
  • trochę; choć trochę; jakiś; wszelki (w pytaniach); ani trochę; żaden (w przeczeniach)
   I don't have any money on me. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
   Do you have any questions? (Czy są jakieś pytania?)
   Are there any eggs? (Czy są jakieś jajka?)
   I haven't had any alcohol. (Nie piłam ani trochę alkoholu.)
   Have you got any money? (Czy masz choć trochę pieniędzy?)
   I will be grateful for any information. (Będę wdzięczny za wszelkie informacje.)
   Używane zazwyczaj z rzeczownikami w liczbie mnogiej lub niepoliczalnymi, także w zdaniach warunkowych.
 2. no *****
  • brak, żaden, nie
   No problem. (Żaden problem.)
   There was no answer. (Nie było odpowiedzi.)
   We have no food. (Nie mamy jedzenia.)
przymiotnik
 1. earthly
  • najmniejszy, żaden (używane jako intensyfikator) informal
   It's no earthly use. (To nie ma najmniejszego sensu.)
zaimek
 1. neither , *** , także: nouther Scottish English old use , także: nuther dialect
  • ani jeden, ani drugi; żaden
   Neither of us can go there. (Żaden z nas nie może tam iść.)
   Neither of them had to go to work in the morning. (Żaden z nich nie musiał iść rano do pracy.)

powered by  eTutor logo