ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"jakiś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jakiś" po polsku

jakiś

określnik
 1. any ***** , any *****
  • trochę; choć trochę; jakiś; wszelki (w pytaniach); ani trochę; żaden (w przeczeniach)
   I don't have any money on me. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
   Do you have any questions? (Czy są jakieś pytania?)
   Are there any eggs? (Czy są jakieś jajka?)
   I haven't had any alcohol. (Nie piłam ani trochę alkoholu.)
   Have you got any money? (Czy masz choć trochę pieniędzy?)
   I will be grateful for any information. (Będę wdzięczny za wszelkie informacje.)
   Używane zazwyczaj z rzeczownikami w liczbie mnogiej lub niepoliczalnymi, także w zdaniach warunkowych.
 2. some *****
  • jakiś, pewien
   No, I don't know him. It's just some guy. (Nie, nie znam go. To tylko jakiś facet.)
   Some man wants to talk to you. Should I let him in? (Jakiś mężczyzna chce z tobą rozmawiać. Powinienem go wpuścić?)
   Some changes must be done. (Jakieś zmiany muszą zostać dokonane.)
   Some little girl came up to me and gave me a flower. (Jakaś dziewczynka do mnie podeszła i dała mi kwiatka.)
 3. a ***** , a *****
  • pewien, jakiś (używany z imieniem lub nazwiskiem jakiejś osoby służy do wyrażenia, że tej osoby nie znamy)
   There's a Mr Smith waiting to see you. (Jakiś pan Smith czeka na ciebie.)
przedimek
 1. an ***** , an *****
zaimek
 1. any ***** , any *****
  • jakiś; jakikolwiek; którykolwiek; ktokolwiek (w pytaniach); nic; ani trochę (w przeczeniach)
   I need some pins. Do you have any? (Potrzebuję kilku szpilek. Masz jakieś?)
   She wanted to have some coffee; there isn't any left. (Ona chciała napić się trochę kawy; nic nie zostało.)
   I don't know how many people know about this, if any. (Nie wiem, ile osób o tym wie, jeśli ktokolwiek wie.)
   Any of the colours will do. (Którykolwiek z kolorów się nada.)
   Any of them should be fine. (Którykolwiek z nich powinien się nadawać.)
   Używane także w zdaniach warunkowych.
   zobacz także: some

Powiązane zwroty — "jakiś"

rzeczownik
opinia (na jakiś temat) = feeling
prezentacja (na jakiś temat) = presentation
zdanie (na jakiś temat) = sentiment
publikacja (praca pisemna na jakiś temat) = paper
gwarancja (na jakiś produkt) = guarantee
studium (szczegółowa rozprawa na jakiś temat) = scholarship
pojęcie (na jakiś temat) = grasp
zasiłek (regularnie otrzymywane pieniądze na jakiś cel) = allowance
zespół (np. ludzi powiązanych ze sobą w jakiś sposób) = group , także: grp.
spostrzeżenie (na jakiś temat) = reflection , także: reflexion
czasownik
nosić (jakiś rodzaj ubrań) = wear
mówić (znać jakiś język, np. mówić po niemiecku) = speak
wystarczać (na jakiś czas) = last
komentować (na jakiś temat) = remark
odrzucać (jakiś pomysł, sugestię) = reject
zbierać (pieniądze na jakiś cel) = raise
zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) = keep
przybierać (jakiś wyraz twarzy) = assume
wprowadzać (dane do komputera przez jakiś czas) = feed
przydzielać (środki na jakiś cel) = appropriate
przyimek
poprzez (jakiś obszar) = through , także: thru American English potocznie , także: thro , także: thro'
przez (jakiś czas) = through , także: thru American English potocznie , także: thro , także: thro'
o (na jakiś temat) = on
przysłówek
phrasal verb
osiągać (jakiś poziom, np. woda w piwnicy) = come up
zakończyć coś (w jakiś sposób) = close something out
pójść (ułożyć się w jakiś sposób) = go off
inne
inne
przymiotnik
świadomy (na jakiś temat) = savvy
zaimek
jaki = that +1 znaczenie

powered by  eTutor logo