"gwarancja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gwarancja" po polsku

gwarancja

rzeczownik
 1. guarantee , ***
  • gwarancja (na jakiś produkt) [policzalny]
   This laptop has a two-year guarantee. (Ten laptop ma dwa lata gwarancji.)
   The producer offers a lifetime guarantee for his products. (Producent oferuje dożywotnią gwarancję na swoje produkty.)
   link synonim: warranty
  • gwarancja, zapewnienie (np. że się coś zrobi) [policzalny]
   I need a guarantee that you'll help me. (Potrzebuję zapewnienia, że mi pomożesz.)
   You have my guarantee that I will never leave you. (Masz moją gwarancję, że nigdy cię nie zostawię.)
 2. warranty
  • gwarancja, rękojmia [policzalny]
   a written agreement between a company and a buyer of a product, under which the company will repair the product if it breaks within a particular period of time
   Our computer is still under warranty. (Nasz komputer jest ciągle na gwarancji.)
   Luckily it was a day within the warranty so I got my camera fixed for free. (Na szczęście to stało się jeden dzień przed końcem gwarancji, więc udało mi się naprawić aparat za darmo.)
   link synonim: guarantee
 3. bond ***
  • formalne zobowiązanie, gwarancja (pisemny dokument) [policzalny]
   I signed a bond with the landlord to pay me back the deposit. (Podpisałem formalne zobowiązanie z właścicielem mieszkania, że zwróci mi kaucję.)
   He didn't want to sign the bond. (On nie chciał podpisać formalnego zobowiązania.)
 4. safeguard *
  • ochrona, zabezpieczenie, gwarancja
   We need to tighten our legal safeguards. (Musimy zaostrzyć nasze zabezpieczenia prawne.)
 5. pledge **
  • gwarancja, zastaw, zabezpieczenie
   She offered her house as a pledge. (Ona zaoferowała swój dom jako zabezpieczenie.)
 6. undertaking
 7. guaranty
 8. surety
 9. underwriting
 10. cover ***** , także: kiver dialekt

Powiązane zwroty — "gwarancja"

czasownik
przymiotnik
solidny (np. gwarancja) = rock-solid
gwarantowany = guaranteed +1 znaczenie
gwarancyjny = guarantee +1 znaczenie
niewzruszony (np. gwarancja, obrona, argument) = ironclad
rzeczownik