"bond" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bond" po angielsku

bond ***

rzeczownik
 1. obligacja (rodzaj papierów wartościowych) [policzalny]
  Certificate of Deposit (CDs) issued by government
  The bond market has gone up recently. (Rynek obligacji ostatnio wzrósł.)
  My grandmom put all of her savings into bonds. (Moja babcia włożyła swoje całe oszczędności w papiery wartościowe.)
 2. więź (między ludźmi) [policzalny]
  They were grateful that the bonds in the family were so tight. (Oni byli wdzięczni, że więzy w ich rodzinie są tak bliskie.)
  There are no bonds between us. (Nie ma między nami żadnych więzi.)
 3. łączenie, spajanie, spoiwo [policzalny]
  This glue is a very strong bond for wood. (Ten klej jest bardzo dobrym spoiwem dla drewna.)
  The bond wasn't strong enough. (Łączenie nie było wystarczająco wytrzymałe.)
 4. wiązanie (w cząsteczkach) [policzalny]
  These atoms are close together thanks to the bond. (Dzięki wiązaniu te atomy są blisko siebie.)
  What kind of a bond is this? (Co to za rodzaj wiązania?)
 5. formalne zobowiązanie, gwarancja (pisemny dokument) [policzalny]
  I signed a bond with the landlord to pay me back the deposit. (Podpisałem formalne zobowiązanie z właścicielem mieszkania, że zwróci mi kaucję.)
  He didn't want to sign the bond. (On nie chciał podpisać formalnego zobowiązania.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wiązać, spoić (np. elementy konstrukcji) [przechodni/nieprzechodni]
  They bonded these elements by welding. (Oni spoili te elementy poprzez spawanie.)
  Cement bonds the bricks. (Cement spaja cegły.)
  The welder bonded the bicycle frame. (Spawacz zespoił ramę roweru.)
  This glue won't bond plastic. (Ten klej nie zwiąże plastiku.)
 2. stworzyć silną więź, zbliżyć się [nieprzechodni]
  We bonded the moment we met. (Stworzyliśmy silną więź w momencie spotkania.)
 3. trzymać dobra na składzie celnym termin techniczny [przechodni]
  We bond everything near the border. (Trzymamy wszystkie dobra na składzie celnym niedaleko granicy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "bond"

rzeczownik
przysłówek
czasownik
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo