Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"silna więź" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "silna więź" po polsku

"silna więź" — Słownik kolokacji angielskich

strong bond kolokacja
 1. strong przymiotnik + bond rzeczownik = silna więź (z kimś)
  Bardzo silna kolokacja

  They started to play together and developed a very strong bond.

strong tie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silna więź
 1. strong przymiotnik + tie rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  We all know friends are important, but strong social ties can also have a big effect on your health.

strong attachment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silna więź
 1. strong przymiotnik + attachment rzeczownik
  Silna kolokacja

  It is simply a sign of a strong emotional attachment.