ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy bonds" — Słownik kolokacji angielskich

buy bonds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup obligacje
  1. buy czasownik + bond rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sometimes you bought bonds just to find out what was going on in the street.

    Podobne kolokacje: