BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"którykolwiek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "którykolwiek" po polsku

którykolwiek

określnik
 1. any ***** , any *****
  • każdy, dowolny, jakikolwiek, którykolwiek
   I need to know that you love me, give me any sign. (Muszę wiedzieć, że mnie kochasz, daj mi jakikolwiek znak.)
   Any student will tell you that this subject is easy. (Każdy student powie ci, że ten przedmiot jest łatwy.)
   Używane zazwyczaj w zdaniach twierdzących z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.
 2. whichever ,
  • którykolwiek (obojętnie który, bez względu na to który)
   We can stop at whichever restaurant you want on the way. (Możemy się zatrzymać po drodze w którejkolwiek restauracji będziesz chciał.)
   Whichever it is, it's not worth the money we paid for it. (Którykolwiek to jest, nie jest on warty pieniędzy, które za niego zapłaciliśmy.)
   You can eat whichever appetizer you wish. (Możesz zjeść którąkolwiek przekąskę chcesz.)
zaimek
 1. any ***** , any *****
  • jakiś; jakikolwiek; którykolwiek; ktokolwiek (w pytaniach); nic; ani trochę (w przeczeniach)
   I need some pins. Do you have any? (Potrzebuję kilku szpilek. Masz jakieś?)
   She wanted to have some coffee; here isn't any left. (Ona chciała napić się trochę kawy; nic nie zostało.)
   I don't know how many people know about this, if any. (Nie wiem, ile osób o tym wie, jeśli ktokolwiek wie.)
   Any of the colours will do. (Którykolwiek z kolorów się nada.)
   Any of them should be fine. (Którykolwiek z nich powinien się nadawać.)
   Używane także w zdaniach warunkowych.
   zobacz także: some
 2. either , *****
  • albo jeden, albo drugi; którykolwiek; oba; obydwa
   Use either hand to hold the door. (Użyj którejkolwiek ręki, żeby przytrzymać drzwi.)
   Make chicken or beef - either will be good. (Zrób kurczaka albo wołowinę - którekolwiek będzie dobre.)
 3. whichsoever   old use
idiom
 1. Tom, Dick and Harry British English

powered by  eTutor logo