BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ktokolwiek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ktokolwiek" po polsku

ktokolwiek

zaimek
 1. anyone ****
  • ktoś, ktokolwiek
   Has anyone seen Jane? (Czy ktokolwiek widział Jane?)
   Why would anyone do that? (Czemu ktoś miałby to zrobić?)
   Anyone might have done it. (Mógł to zrobić ktokolwiek.)
   link synonim: anybody
  • nikt (w zdaniach z zaprzeczeniami), ktokolwiek
   Don't tell anyone about this. (Nie mów o tym nikomu.)
   I've never seen anyone get dressed so quickly. (Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak szybko się ubrał.)
   We don't want anyone else to know. (Nie chcemy żeby ktokolwiek inny się dowiedział.)
   link synonim: anybody
 2. anybody ***
  • ktoś, ktokolwiek, każdy
   Can anybody answer my question? (Czy ktokolwiek może odpowiedzieć na moje pytanie?)
   Can anybody help me? Please! (Czy ktoś może mi pomóc? Proszę!)
   link synonim: anyone
  • nikt (w zdaniach z zaprzeczeniami), ktokolwiek
   She won't say anything to anybody. (Ona nie powie niczego nikomu.)
   Does anybody else know it's there? (Czy ktokolwiek inny wie, że to jest tam?)
   It was the first time anybody had ever asked me to do that. (To był pierwszy raz kiedy ktokolwiek poprosił mnie żebym to zrobił.)
   link synonim: anyone
 3. whoever ** , także: whoso old use  
  Whoever it was must have been scared off. (Ktokolwiek to był, musiał zostać odstraszony.)
  That was nice of her, whoever she is. (To było miło z jej strony, kimkolwiek ona jest.)
  Whoever is responsible, they should come forward. (Ktokolwiek jest za to odpowiedzialny, powinien się przyznać.)
 4. any ***** , any *****
  • jakiś; jakikolwiek; którykolwiek; ktokolwiek (w pytaniach); nic; ani trochę (w przeczeniach)
   I need some pins. Do you have any? (Potrzebuję kilku szpilek. Masz jakieś?)
   She wanted to have some coffee; here isn't any left. (Ona chciała napić się trochę kawy; nic nie zostało.)
   I don't know how many people know about this, if any. (Nie wiem, ile osób o tym wie, jeśli ktokolwiek wie.)
   Any of the colours will do. (Którykolwiek z kolorów się nada.)
   Any of them should be fine. (Którykolwiek z nich powinien się nadawać.)
   Używane także w zdaniach warunkowych.
   zobacz także: some
 5. whosoever   old-fashioned
 6. whomso   old use
 1. NE1 (skrót)   informal

Powiązane zwroty — "ktokolwiek"

zaimek
kto = who
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo