GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"świadomy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "świadomy" po polsku

świadomy

przymiotnik
 1. aware ***
  • świadomy (poinformowany o czymś, zauważający coś)
   I wasn't aware of it. (Nie byłem tego świadomy.)
   I'm fully aware of the risk involved in this. (Jestem w pełni świadom związanego z tym ryzyka.)
   She's politically aware. (Ona jest świadoma politycznie.)
   link synonim: conscious
 2. conscious **
  • świadomy (czegoś)
   He wasn't conscious of the danger. (On nie był świadom niebezpieczeństwa.)
   Is she really conscious of the possible outcome of this? (Czy ona na pewno jest świadoma prawdopodobnego wyniku tego?)
   I wasn't really conscious about what it meant. (Nie byłam do końca świadoma tego, co to oznaczało.)
   link synonim: aware
   przeciwieństwo: unaware
  • przytomny, świadomy
   He's half-conscious after the accident. (On jest na wpół przytomny po wypadku.)
   Is she conscious? (Czy ona jest świadoma?)
   przeciwieństwo: unconscious
  • zamierzony, świadomy
   Was it a conscious insult? (Czy to była zamierzona obraza?)
   It was a conscious decision. (To była świadoma decyzja.)
   przeciwieństwo: unconscious
   zobacz także: deliberate
 3. voluntary , **
  • świadomy (np. ruch)
   The movement of my knee was voluntary, I wanted to kick you. (Ruch mojego kolana był świadomy, chciałem cię kopnąć.)
 4. informed *
  • oparty na wiedzy (np. decyzja), świadomy
   It was an informed choice. (To był świadomy wybór.)
   Before investing, it's essential to conduct thorough research to make an informed decision. (Przed zainwestowaniem ważne jest, by przeprowadzić dokładne rozeznanie, aby podjąć świadomą decyzję.)
 5. deliberate , *
  • przemyślany (o decyzji), świadomy (o wyborze), z premedytacją (o morderstwie)
   The police claim that it was a deliberate murder. (Policja twierdzi, że to było morderstwo z premedytacją.)
   This school was my deliberate choice. (Ta szkoła była moim świadomym wyborem.)
   Is your decision deliberate? You can still change your mind. (Czy twoja decyzja jest przemyślana? Możesz jeszcze zmienić zdanie.)
 6. mindful
  • świadomy, pamiętający
   I was mindful of the tension in the room. (Byłem świadomy napięcia w pokoju.)
 7. savvy *
  • kumaty, rozumny, bystry, obyty, obeznany, świadomy (na jakiś temat)  AmE potocznie
   I'm glad we have a savvy guy like you on our payroll. (Cieszę się, że mamy tak kumatego gościa jak ty na liście płac.)
   My parents are truly eco savvy. (Moi rodzice są naprawdę świadomi ekologicznie.)
 8. wilful BrE , willful AmE
  • celowy, rozmyślny, świadomy
   Słowo "wilful" ma wydźwięk negatywny i odnosi się do czynów popełnianych umyślnie, mimo bycia świadomym, że są złe lub szkodliwe.
 9. appreciative
 10. cognizant   oficjalnie
 11. cognisant
 12. conscient BrE
 1. aware of something ***  
  I'm well aware of it. (Jestem tego w pełni świadomy.)
 2. conscious of something  
  Are you conscious of the danger? (Czy jesteś świadomy niebezpieczeństwa?)
  Peter is conscious of the fact that his family can help him. (Peter jest świadomy tego, że jego rodzina może mu pomóc.)
 1. mindful of something
 2. alive to something

Powiązane zwroty — "świadomy"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
przysłówek
świadomie = consciously +7 znaczeń
idiom
przymiotnik
inne