"kompetentny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kompetentny" po polsku

kompetentny

przymiotnik
 1. capable ***
  • kompetentny, sprawny
   He is capable, so we hired him. (On jest kompetentny, więc go zatrudniliśmy.)
   Is there a capable person here I can talk to? (Czy jest tutaj jakaś kompetentna osoba, z którą mogę porozmawiać?)
 2. efficient **
  • kompetentny, skuteczny, wydajny (np. o pracowniku)
   Our employees have to be efficient! (Nasi pracownicy muszą być kompetentni!)
   She's not a very efficient worker. (Ona nie jest bardzo wydajnym pracownikiem.)
 3. competent *  
  She looked very competent. (Ona wyglądała bardzo kompetentnie.)
  People were impressed by how competent he was. (Ludzie byli pod wrażeniem jego kompetencji.)
  He's very competent at his job. (On jest bardzo kompetentny w swojej pracy.)
  przeciwieństwo: incompetent
 4. sure-footed
 5. cognisant
 6. verray old use  
idiom
 1. surefooted
  • operatywny, kompetentny
   You should hire him, he's a surefooted worker. (Powinieneś go zatrudnić, jest operatywnym pracownikiem.)
   I won't let you down - I'm responsible, punctual and surefooted. (Nie zawiodę cię - jestem odpowiedzialny, punktualny i kompetentny.)

Powiązane zwroty — "kompetentny"

rzeczownik
przysłówek
w miarę (np. przyzwoity, kompetentny) = halfway
kompetentnie = competently +1 znaczenie
przymiotnik

powered by  eTutor logo