"kompetentny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kompetentny" po polsku

kompetentny

przymiotnik
 1. capable ***
  • kompetentny, sprawny
   He is capable, so we hired him. (On jest kompetentny, więc go zatrudniliśmy.)
   Is there a capable person here I can talk to? (Czy jest tutaj jakaś kompetentna osoba, z którą mogę porozmawiać?)
 2. competent *  
  She looked very competent. (Ona wyglądała bardzo kompetentnie.)
  People were impressed by how competent he was. (Ludzie byli pod wrażeniem jego kompetencji.)
  He's very competent at his job. (On jest bardzo kompetentny w swojej pracy.)
  przeciwieństwo: incompetent
 3. sure-footed
 4. high speed, low drag , także: high-speed, low-drag
 5. cognisant
 6. verray dawne użycie  
idiom
 1. surefooted
  • operatywny, kompetentny
   You should hire him, he's a surefooted worker. (Powinieneś go zatrudnić, jest operatywnym pracownikiem.)
   I won't let you down - I'm responsible, punctual and surefooted. (Nie zawiodę cię - jestem odpowiedzialny, punktualny i kompetentny.)

Powiązane zwroty — "kompetentny"

rzeczownik
przysłówek
w miarę (np. przyzwoity, kompetentny) = halfway
kompetentnie = competently +1 znaczenie
przymiotnik

powered by  eTutor logo