TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"bystry" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bystry" po polsku

bystry

obrazek do "clever" po polsku obrazek do "brainy" po polsku
przymiotnik
 1. clever BrE ** , smart AmE ***
  • bystry, sprytny, mądry
   "We are dealing with a clever man, Watson," said Sherlock Holmes. ("Mamy do czynienia ze sprytnym człowiekiem, Watsonie," powiedział Sherlock Holmes.)
   She's too smart to fall for that one. (Jest zbyt mądra, aby dać się na to nabrać.)
   Okay, if you're so smart, you explain it. (Dobrze, jeśli jesteś taki mądry, wytłumacz to.)
   My son is very smart, I'm proud of him. (Mój syn jest bardzo mądry, jestem z niego dumny.)
   John is a smart child. (John jest bystrym dzieckiem.)
   link synonim: witty
   zobacz także: intelligent
 2. quick ***  
  You won't be able to fool him, he is very quick. (Nie uda ci się go oszukać, on jest bardzo bystry.)
  I was a very quick child. Grown-ups adored me. (Byłem bardzo bystrym dzieckiem. Dorośli mnie uwielbiali.)
  przeciwieństwo: slow
 3. bright ***
  • rozgarnięty, bystry, inteligentny
   Bright children can learn to read even at the age of 3. (Bystre dzieci mogą nauczyć się czytać nawet w wieku 3 lat.)
   My son is only five but he's very bright. (Mój syn ma tylko pięć lat, ale jest bardzo rozgarnięty.)
   zobacz także: intelligent
 4. witty
  • bystry (umysłowo), dowcipny, błyskotliwy
   You have such a witty child. (Masz takie bystre dziecko.)
   He thinks that he's witty but nobody ever laughs. (On myśli, że jest dowcipny, ale nikt się nigdy nie śmieje.)
   link synonim: clever
 5. subtle ** , także: subtile dawne użycie
  • wnikliwy, bystry
   He asked me a subtle question. (Zadał mi wnikliwe pytanie.)
 6. academic ***  
 7. astute
  • bystry, przenikliwy (w radzeniu sobie z ludźmi, problemami)
   He's always been a very astute politician. (On od zawsze był bardzo bystrym politykiem.)
   She gave an astute response to my question. (Ona udzieliła bystrej odpowiedzi na moje pytanie.)
 8. shrewd
 9. versatile *
 10. keen *
  • wyostrzony, wielki, wilczy, bystry, czujny, wyczulony (np. słuch, węch, oko)
   It doesn't take keen senses to hear him enter the house. (Nie potrzeba wyostrzonych zmysłów, żeby usłyszeć, jak wchodzi do domu.)
  • ostry, bystry, błyskotliwy, cięty, przenikliwy (np. ostrze, umysł, powietrze)
   Those riddles were no match for his keen mind. (Te zagadki nie były wyzwaniem dla jego przenikliwego umysłu.)
   I haven't seen such a keen blade before. (Nigdy wcześniej nie widziałem tak ostrego ostrza.)
 11. savvy *
  • kumaty, rozumny, bystry, obyty, obeznany, świadomy (na jakiś temat)  AmE potocznie
   I'm glad we have a savvy guy like you on our payroll. (Cieszę się, że mamy tak kumatego gościa jak ty na liście płac.)
   My parents are truly eco savvy. (Moi rodzice są naprawdę świadomi ekologicznie.)
 12. acute *
 13. nimble
  • bystry, lotny
   His nimble mind calculated the answer in a second. (Jego bystry umysł obliczył wynik w sekundę.)
 14. discerning
 15. sharp ***
  • bystry, inteligentny
   He has a very sharp mind. (On ma bardzo bystry umysł.)
   My son is only six years old but he's very sharp! (Mój syn ma tylko sześć lat, ale jest bardzo inteligentny!)
   Let's ask Jack for help, he's sharp and he always knows what to do. (Poprośmy Jacka o pomoc, on jest bystry i zawsze wie co robić.)
   link synonim: smart
  • bystry
   My son is very sharp. (Mój syn jest bardzo bystry.)
   My cat's not very sharp. (Mój kot nie jest zbyt bystry.)
   My boyfriend is very sharp. (Mój chłopak jest bardzo bystry.)
 16. brainy
 17. clear-eyed  
 18. quick-witted
 19. wide ****
  • szczwany, bystry, kuty na cztery nogi  BrE slang
   Your girlfriend is not too wide. (Twoja dziewczyna nie jest zbyt bystra.)
   He is wide and made a lot of money in a short time. (On jest szczwany i zrobił dużo pieniędzy w krótkim czasie.)
 20. dexterous , dextrous
  • bystry, rezolutny
   She has got good looks and a dextrous mind. (Ona ma urodę i bystry umysł.)
 21. sharp-witted
 22. gumptious
 23. sagacious
 24. perspicacious
 25. percipient
 26. acuminous
 27. sniptious dialekt
 28. widish
idiom
 1. smart as a whip