Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"academic" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "academic" po angielsku

academic ***

przymiotnik
 1. akademicki
  He is well known in academic circles. (On jest bardzo znany w kręgach akademickich.)
  The academic year starts on October 1st. (Rok akademicki zaczyna się 1 października.)
  przeciwieństwo: non-academic
 2. akademicki, uniwersytecki
  She ended her academic career one year before graduation. (Ona zakończyła swoją akademicką karierę rok przed ukończeniem studiów.)
  We will organize an academic debate. (My zorganizujemy akademicką debatę.)
 3. teoretyczny, jałowy (np. o dyskusji)
  Our academic conversation is pointless. (Nasza teoretyczna rozmowa jest bezsensowna.)
  This issue that you brought up is academic. (Ta kwestia, którą poruszyłeś, jest teoretyczna.)
 4. bystry

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. nauczyciel akademicki (na uczelni) [COUNTABLE]
  The meeting is organised for both academics and students. (Spotkanie jest zorganizowane zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i studentów.)
  Both of my parents are academics. (Obydwoje moi rodzice są nauczycielami akademickimi.)
 2. naukowiec, uczony [COUNTABLE]
  My dad, who teaches at the University of Oxford, is a great academic. (Mój tata, który wykłada na uniwersytecie oksfordzkim, jest wielkim uczonym.)
  Some academics don't agree with your hypothesis. (Niektórzy naukowcy nie zgadzają się z twoją hipotezą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "academic"

rzeczownik
przysłówek
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo