Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"stopień naukowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stopień naukowy" po polsku

stopień naukowy

rzeczownik
 1. degree **** , deg. (skrót)   [policzalny]
  You need to finish studies to get a degree. (Musisz skończyć studia żeby otrzymać stopień naukowy.)
  What's your degree? Are you a professor? (Jaki jest twój stopień naukowy? Jesteś profesorem?)
  I have a master degree in economics. (Mam stopień magistra ekonomii.)
 2. academic degree
 3. research degree
  • stopień naukowy
  • stopień naukowy (w naukach wymagających badań)
   Jest to stopień naukowy nadawany studentom nauk, które wymagają badań, np. inżynierii, medycynie lub edukacji. Osobie, która otrzyma taki stopień, przyznawane jest prawo do używania zwrotu "of Research" (np. "Master of Research" - "magister badań").

"stopień naukowy" — Słownik kolokacji angielskich

academic degree kolokacja
 1. academic przymiotnik + degree rzeczownik = stopień akademicki, stopień naukowy
  Bardzo silna kolokacja

  Members may have a vocational education, but not a college or academic degree.

  Podobne kolokacje:
science degree kolokacja
Popularniejsza odmiana: Science degree
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopień naukowy
 1. science rzeczownik + degree rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  What are you going to do with a political science degree?

  Podobne kolokacje:
research degree kolokacja
 1. research rzeczownik + degree rzeczownik = stopień naukowy
  Luźna kolokacja

  About 15% of students are post-graduate level, with more than 1,000 students reading for a research degree.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo